Hľadaný výraz: 2Sam 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 (lež) krvou prebodnutých, tukom hrdinov. Jonatánov luk sa nevrátil nazad a Šaulov meč sa nevrátil naprázdno.

1

mail   print   facebook   twitter