Hľadaný výraz: 2Sam 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Neoznámte to v Géte, na uliciach Askalona nehláste, nech sa dcéry Filištíncov netešia, nech nejasajú dcéry pohanov.

1

mail   print   facebook   twitter