Hľadaný výraz: 2Sam 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Na tretí deň prišiel zo Šaulovho tábora človek, odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď vkročil k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa.

1

mail   print   facebook   twitter