Hľadaný výraz: 2Sam 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Potom sa Dávid opýtal mládenca, ktorý mu doniesol správu: „Odkiaľ si?“ Odpovedal: „Som syn chránenca Amalekitu.“

1

mail   print   facebook   twitter