Hľadaný výraz: 2Sam 1,18, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je napísaná v knihe Spravedlivého, Úprimného.

1

mail   print   facebook   twitter