Hľadaný výraz: 2Sam 1,18, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Júdovcom prikázal, aby sa ho naučili ako Pieseň o luku. Je napísaný v Knihe úprimného:

1

mail   print   facebook   twitter