Hľadaný výraz: 2Sam 1,18, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
18 a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného:

1

mail   print   facebook   twitter