Hľadaný výraz: 2Pt 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

1

mail   print   facebook   twitter