Hľadaný výraz: 2Pt 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.

1

mail   print   facebook   twitter