Hľadaný výraz: 2Pt 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.

1

mail   print   facebook   twitter