Hľadaný výraz: 2Pt 1,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

1

mail   print   facebook   twitter