Hľadaný výraz: 2Pt 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

1

mail   print   facebook   twitter