Hľadaný výraz: 2Pt 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci.

1

mail   print   facebook   twitter