Hľadaný výraz: 2Pt 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter