Hľadaný výraz: 2Pt 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku.

1

mail   print   facebook   twitter