Hľadaný výraz: 2Pt 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista:

1

mail   print   facebook   twitter