Hľadaný výraz: 2Pt 1,20-21, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
20 vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. 21 Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

1

mail   print   facebook   twitter