Hľadaný výraz: 2Pt 1,20-21, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
20 To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. 21 Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.

1

mail   print   facebook   twitter