Vyhľadávaný výraz 2Pt+1,20-21 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.