Hľadaný výraz: 2Pt 1,20-21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
20 Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. 21 Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

1

mail   print   facebook   twitter