Hľadaný výraz: 2Pt 1,20-21, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
20 Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. 21 Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni jsouce, mluvili svatí Boží lidé.

1

mail   print   facebook   twitter