Hľadaný výraz: 2Pt 1,16-18, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
16 Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélõi voltunk az õ nagyságának. 17 Mert a mikor az Atya Istentõl azt a tisztességet és dicsõséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsõség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm: 18 Ezt az égbõl jövõ szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.

1

mail   print   facebook   twitter