Hľadaný výraz: 2Pt 1,16-18, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. 17 Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 18 Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vrchu,

1

mail   print   facebook   twitter