Hľadaný výraz: 2Pt 1,16-18, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
16 Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. 17 Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." 18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli.

1

mail   print   facebook   twitter