Vyhľadávaný výraz 2Pt+1,14 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.