Vyhľadávaný výraz 2Pt+1,13 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.