Hľadaný výraz: 2Pt 1,13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
13 A mám za spravedlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním

1

mail   print   facebook   twitter