Hľadaný výraz: 2Pt 1,13, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
13 ואחשב כי נכון להזכיר ולהעיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה׃

1

mail   print   facebook   twitter