Hľadaný výraz: 2Pt 1,13, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
13 Neboť to mám za spravedlivé, dokudž jsem v tomto stánku, abych vás probuzoval napomínáním,

1

mail   print   facebook   twitter