Hľadaný výraz: 2Pt 1,13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,

1

mail   print   facebook   twitter