Hľadaný výraz: 2Mach 1,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Nehemiášovi ľudia nazvali tú tekutinu Neftar, čo znamená »Očista«. Mnohí ju však nazývajú Neftai.

1

mail   print   facebook   twitter