Hľadaný výraz: 2Mach 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Lebo keď prišiel vojvodca so svojím vojskom, zdanlivo nezdolateľným, do Perzie, padli v chráme Naney. Naneini kňazi použili úskok.

1

mail   print   facebook   twitter