Hľadaný výraz: 2Mach 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 „Židovským bratom v Egypte pozdrav! Židovskí bratia v Jeruzaleme a v júdskej krajine želajú vám pokoj a blaho.

1

mail   print   facebook   twitter