Hľadaný výraz: 2Krn 9,29-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Ostatok Šalamúnových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Šílana Ahiáša a vo Videní vidca Jedu proti Nabatovmu synovi Jeroboamovi. 30 Šalamún kraľoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov.

1

mail   print   facebook   twitter