Hľadaný výraz: 2Krn 9,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Kone obstarávali Šalamúnovi z Egypta a zo všetkých krajín.

1

mail   print   facebook   twitter