Hľadaný výraz: 2Krn 9,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Bol vládcom nad všetkými kráľmi od Rieky až po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta.

1

mail   print   facebook   twitter