Hľadaný výraz: 2Krn 9,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Šalamún mal štyritisíc konských jasieľ, ďalej vozy a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestil ich po vozatajských mestách a pri kráľovi v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter