Hľadaný výraz: 2Krn 9,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo chcela a žiadala si; viac, ako sama doniesla kráľovi. Potom sa vybrala a išla so svojím služobníctvom do svojej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter