Hľadaný výraz: 2Krn 8,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 ich potomkov, ktorí po nich ostali v krajine preto, že ich synovia Izraela nevyhubili, zadelil Šalamún na otrocké roboty až po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter