Hľadaný výraz: 2Krn 8,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Šalamún tiahol aj do Emat-Soby a zmocnil sa jej.

1

mail   print   facebook   twitter