Hľadaný výraz: 2Krn 8,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A neodchýlili sa v ničom od kráľových príkazov, ktoré dal o kňazoch a levitoch, ani vo (veci) pokladníc.

1

mail   print   facebook   twitter