Hľadaný výraz: 2Krn 8,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 ako sa mali obetovať podľa Mojžišovho príkazu, každý deň, po sobotách, novmesiacoch a na sviatky, tri razy do roka, na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stánkov.

1

mail   print   facebook   twitter