Hľadaný výraz: 2Krn 8,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Faraónovu dcéru Šalamún presťahoval z Dávidovho mesta do domu, ktorý jej postavil. Hovoril si totiž: „V dome izraelského kráľa Dávida nebude bývať moja žena, lebo tieto (budovy) sú posvätené, veď do nich vošla Pánova archa.“

1

mail   print   facebook   twitter