Hľadaný výraz: 2Krn 7,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A Šalamún posvätil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred Pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý dal Šalamún zhotoviť, nemohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk.

1

mail   print   facebook   twitter