Hľadaný výraz: 2Krn 7,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil oheň z neba, strávil celopal a obety a dom naplnila Pánova sláva.

1

mail   print   facebook   twitter