Hľadaný výraz: 2Krn 6,41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 Teraz však, Pane, Bože, vstaň a odpočiň si, ty a archa tvojej všemoci. Tvoji kňazi, Pane, Bože, nech sa odejú do spásy a tvoji svätí nech plesajú od šťastia!

1

mail   print   facebook   twitter