Hľadaný výraz: 2Krn 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Šalamún dal totiž urobiť kovový stupeň a umiestil ho naprostred dvora. Bol päť lakťov dlhý, päť lakťov široký a tri lakte vysoký. Vystúpil naň, kľakol si pred celým zhromaždením Izraelitov na kolená, rozprestrel dlane k nebu

1

mail   print   facebook   twitter