Hľadaný výraz: 2Krn 5,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Keď prišli všetci starší Izraela, vzali leviti archu

1

mail   print   facebook   twitter