Hľadaný výraz: 2Krn 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď kňazi vyšli zo svätyne - lebo sa posvätili všetci kňazi, ktorí tam boli, bez ohľadu na oddiely -,

1

mail   print   facebook   twitter