Hľadaný výraz: 2Krn 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa dokončili práce, ktoré Šalamún prevádzal na Pánovom dome, Šalamún doniesol všetky zasvätené veci svojho otca Dávida a striebro, zlato a všetky nádoby uložil v pokladniciach Božieho domu.

1

mail   print   facebook   twitter